Zugänge zum magischen Realismus in der flämischen Literatur

Gottesanbeterin

Menu:

Literatur

Aken, Paul van. „Hubert Lampo”, in: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. [Houten] 1983, Bd. 5.

Aken, Paul van. „De betekenis van Johan Daisne voor de contemporaine literatuur“, in: Joh. Daisne. Jaarboek 1. Gent 1995, S. 17-23.

Aken, Paul van. „Een verklaring van mensenliefde: een voorlopige verkenning van het mens- en wereldbeeld in het werk van Johan Daisne”, in: Joh. Daisne. Jaarboek 2. Gent 1996/a, 7-39.

Aken, Paul van. 1996/b. Hubert Lampo. De schrijver van het onzichtbare. Amsterdam; Antwerpen: Meulenhoff; Manteau

Arzt, Thomas (Hg.) [u.a.]. 1999. Jung und Jünger. Gemeinsamkeiten und Gegensätzliches in den Werken von Carl Gustav Jung und Ernst Jünger. Würzburg: Königshausen & Neumann

Bachrach, A.G.H. (Hg.) [u.a.]. 1980. Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur. Bussum: Unieboek

Baelen, Jacques van. „Hubert Lampo. De komst van Joachim Stiller”, in: Anbeek van der Meijden, A.G.H. (Hg.), Lexicon van Literaire Werken, Groningen 1989, 1.

Boor, Helmut de (Hg.) [u.a.]. 1969. Siebs deutsche Aussprache. Berlin: Walter de Gruyter & Co.

Brumlik, Micha. 1993. C.G. Jung zur Einführung. Hamburg: Junius

Daisne, Johan. 1943. De trap van steen en wolken. Brussel: A. Manteau

Daisne, Johan. 1946. Schimmen om een schemerlamp. Brussel: A. Manteau N.V.

Daisne, Johan. 1963. De trein der traagheid. Brussel; Den Haag: Manteau

Daisne, Johan. 1966. Het geluk. [enthält „Wat is magisch-realisme. Een kort essay over letterkunde en magie”] Brussel; Den Haag: Manteau

Daisne, Johan. 1968. Die Fahrt ins Jenseits. Hamburg: MATARI

Daisne, Johan; Lampo, Hubert. 1987. De beste verhalen van Johan Daisne (Gekozen en ingeleid door Hubert Lampo). Antwerpen; Amsterdam: Manteau

Daisne, Johan; Vanhecke, Johan (Hg.). 1998. Johan Daisne. Mijn huis van droom en werkelijkheid. Antwerpen: Manteau

Duthoit, Kristine. 1972. „Hubert Lampo heeft Jung niet begrepen”, in: De Nieuwe, 24.11.1972.

Engelbrecht, Herman. 1974. Poort na Atlantis. ‘n Strukturele Benadering en Hubert Lampo se Skrywerskap. P.J. de Villiers FVB-sentrum: Bloemfontein

Fluck, Andreas. 1994. „Magischer Realismus“ in der Malerei des 20. Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Peter Lang

Jung, C.G. „Der Begriff des kollektiven Unbewußten”, in: Jung, Lorenz (Hg.), C.G. Jung. Archetypen, München 1990/a, S.45-56.

Jung, C.G. „Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge”, in: Jung, Lorenz (Hg.), C.G. Jung. Synchronizität, Akausalität und Okkultismus, München 1990/b, S. 9-97.

Jung, C.G. „Über die Archetypen des kollektiven Unbewußten”, in: Jung, Lorenz (Hg.), C.G. Jung. Archetypen, München 1990/c, S.7-43.

Jünger, Ernst. „Auf den Marmorklippen”, in: Ernst Jünger. Sämtliche Werke. Stuttgart 1999/a, Bd. 15, S. 247-351.

Jünger, Ernst. „Sizilischer Brief an den Mann im Mond”, in: Ernst Jünger. Sämtliche Werke, Stuttgart 1999/b, Bd. 9, S. 9-22.

Kafka, Franz. „Der Prozess“, in: Franz Kafka. Romane und Erzählungen. Köln 2003, S. 431-707.

Katzmann, Volker. 1975. Ernst Jüngers Magischer Realismus. Hildesheim; New York: Georg Olms Verlag

Kluckhohn, Paul; Samuel, Richard (Hg.). 1983. Novalis. Schriften. Stuttgart [u.a.]: Verlag M. Kohlhammer

Lampo, Hubert. 1966. De ring van Möbius. Brüssel; Den Haag: A. Manteau N.V.

Lampo, Hubert. „Clarissa en de poesen”, in: Lampo, Hubert, De vingerafdrukken van Brahma en andere verhalen, Amsterdam 1972/a, S. 108-124.

Lampo, Hubert. 1972/b. De ring van Möbius 2. Amsterdam; Brüssel: Manteau

Lampo, Hubert. 1976. Terugkeer naar Atlantis. Amsterdam: Meulenhoff

Lampo, Hubert. 1978. Joachim Stiller en ik. Amsterdam: Meulenhoff

Lampo, Hubert. 1988. Terug naar Stonehenge. Amsterdam: Meulenhoff

Lampo, Hubert. 1993. De wortels der verbeelding. Amsterdam: Meulenhoff

Lampo, Hubert. 2003. De komst van Joachim Stiller. Amsterdam: Pockethuis

Moors, M.; Vanheeswijck, G.; Van Houtte, I. 2002. Fundamentele wijsbegeerte. Leuven: Acco

Musschot, Anne Marie. „Johan Daisne als prozaïst“, in: Joh. Daisne. Jaarboek 1. Gent 1995, S. 11-15.

Ries, Wiebrecht. 1993. Kafka zur Einführung. Hamburg: Junius

Scheffel, Michael. 1990. Magischer Realismus. Die Geschichte eines Begriffes und ein Versuch seiner Bestimmung. Tübingen: Stauffenburg

Van de Sande, Jef. 1984. Simon Vestdijk: De kellner en de levenden. Apeldoorn: Walva-Boek

Van de Putte, Christiane. 1979. De Magisch-Realistische Romanpoëtica in de Nederlandse en Duitse Literatuur. Louvain-la-Neuve: Ed. Nauwelaerts

Vanhecke, Johan. „Mijn huis van droom en werkelijkheid”, in: Daisne, Johan; Vanhecke, Johan (Hg.), Johan Daisne. Mijn huis van droom en werkelijkheid, Antwerpen 1998, S. 9-21.

Vermeiren, Koen. „Johan Daisne. De trap van steen en wolken”, in: LinkAnbeek van der Meijden, A.G.H. (Hg.), Lexicon van Literaire Werken, Groningen 1993, 19.

Viëtor, Wilhelm. 1912. Deutsches Aussprachewörterbuch. Leipzig: O. R. Reisland

Weisgerber, Jean. 1985. „Een comparatistisch probleem: het magisch realisme”, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1985, 2, S. 201-220.